Cà phê Arabica

Arabica (Cà phê chè) là loại cà phê phổ biến nhất trên thế giới và phổ biến thứ 2 tại Việt Nam. Bài viết này nói về đặc điểm sinh học và một số nét cơ bản về giống cà phê này. Nguồn tham khảo: Wikipedia.