Cà phê Arabica

Arabica (Cà phê chè) là loại cà phê phổ biến nhất trên thế giới và phổ biến thứ 2 tại Việt Nam. Bài viết này nói về đặc điểm sinh học và một số nét cơ bản về giống cà phê này. Nguồn tham khảo: Wikipedia.

Cà phê Robusta

Cà phê Robusta (cà phê vối) là loại cà phê phổ biến nhất tại Việt Nam. Đây cũng là loại cà phê được Robanme lấy làm “Linh hồn” cho thương hiệu. Bài viết này đề cập đến các đặc tính sinh học và một số thông tin cơ bản về giống cà phê này.